Oktal Pharma d.o.o. Beograd

Milorada Jovanovića 11,

11147 Beograd 104,
PAK 170143

Tel.: +381 11 3467 100
+381 11 3467 999
+381 11 3467 032
Fax: +381 11 3467046

Sa prikupljenim podacima postupaće se u skladu sa važećim Zakonskim aktima Republike Srbije o zaštiti podataka o ličnosti (član 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. Glasnik RS, 97/2008, 104/2009).

Imate pitanje? Kontaktirajte nas!